logo vvv rwbVerslag Paasactiviteiten

 

16 april 2017

Neutieschiet'n

deur Jan Koudehandjes

Een beetie vrumd jaor veur je verslaggever, want ’t mienste van wat ik hier schrief heb ik van heuren zeggen. Maor met de neiermoedse apperetuur van tegenswaorig bliej nuver op de hoogte. Wij ‘appt’ der wat an of.

Aj lange Paosdaogen hebben wult, moej in het bestuur van de VvV gaon. Eerste Paosdag, ’s mörgens op tied, bin je al bij pad um de baonen klaor te maoken. En met de routine die der bij de hard warkende bestuursleden in zit, giet het lekker vlot. De baonen ligt der weer en het volk kan kommen.

As um half ien de eerste vrijwilligers oetleg kriegt, komt de eerste dielnimmers ok al binnen. Ze zult even moeten wachten. Um ien uur begunt het feest. 135 Dielnimmers nimt het tegen mekaor op. Jong en old, ze kunt allemaol met an doen. Veur de miensten giet het um de gezelligheid. Een koppie kovie hier en wat te drinken daor. Je komt nog is ien tegen zo en dan is der aait wel wat te bepraoten.

Net as veurig jaor kuj bij Gerrie pas um twee uur terecht en bij Hofsteenge um drei uur. Aans komt ze met de vrijwilligers niet oet. Hulde an die vrijwilligers, want der bint der bij die as op twee locaoties inzet wordt.

Het is al nao vief uur veurdat de prieswinnaors bekent maokt wordt. De scores van veurig jaor bint niet haold, maar de spanning was der niet minder um.

Bij de kinder gung de poedelpries naar Tycho Andriessen met -220 punten. De daarde pries was veur Lotte Hietbrink met -25, de tweede veur Joey Kuipers -5 en de eerste pries was veur Mans Dikland met precies 0 punten.

Aj 12 jaor bint mug ie al met de volwassenen an doen, want as der ien spel is waor leeftied of geslacht niet veul oetmaokt is dat wel Neutieschieten. Met -375 gung de poedelpries hier naor Margret Wieldraaijer. Een hiele prestaotie um zoveul neuten te raoken. Der waren twee dielnimmers met +60 en dan telt wel as de mienste punten in de plus hef. Dit was Rieks Penning. De tweede pries was veur Mike Zoelman +100 en Jan Hendriks gung daor nog ies met 100 overhen. Gefilisteerd allemaol!

De Vereening wul de vrijwilliggers bedanken. Zunder vrijwilligers gien Neutieschieten. Ok undervindt de organisaotie veul metwarking van De Berenkoel, ’t Markehoes, CR Gerrie en CR Hofsteenge. En naotuurlijk alle dielnimmers veur weer een geslaogd evenement.

 

Eierzuken

deur Jan Koudehandjes

De Paoshaozen waren al vrog op de mörgen in de varf zet. Dat mus ok wel want roem veur de kinder an mussen ze – saomen met bestuursleden – een 300 eier verstoppen.

En waren der bij het neutieschieten 6 dielnimmers minder dan veurig jaor, bij het eier zuken waren der 6 kinder meer. Wat dat angiet is de totaole dielnaome dus geliek bleven.

55 Kinder kunnen in veer groepen gaon zuken. Het weer keut zuch van de beste kaant zien. Het zunnigie scheen volop. Dat komt dus hielemaol goed, want dan kan het paosvuur ok nog wat dreugen.

Zoas het de leste jaoren giet, gungen de kinder achter de haozen an, naor het beukenbos en naor het schoelplein.

Der weur nog een ei vunnen van veurig jaor, maor oeteindelijk bint der nog twee spoorloos. Aj dus nog een ei wult hebben, kuj nog even an het zuken gaon.

De kinder kregen allemaol een traktaotie, as dank veur ’t terugbrengen van de eier naor oeze beide haozen. Die zult ze goed bewaoren veur aander jaor.

Naomens ’t bestuur allemaol bedankt veur je komst. Ok een bedankie veur de wichter die weer as haos dient hebt, Ina veur ’t schminken en dat der aait gebruukt kan worden maokt van het stukkie bos.