GiZ Logo

Kunst en vliegwerk 2015

24 en 25 oktober Kunstweekend

kunstrakket

Misschien is het u al voldoende bekend. Misschien werden met u zelfs al afspraken gemaakt. Maar om misverstanden te voorkomen hier nog even op een rijtje:

In het kader van Grolloo is Zo! zijn een groot aantal activiteiten georganiseerd. Zo zal er op 24 en 25 oktober onder het motto “Kunst en Vliegwerk” een expositie zijn waar mensen uit Grolloo en Omstreken de resultaten van hun Kunst, Kunstnijverheid en Hobby kunnen tentoonstellen in het Markehuis.

De tentoonstelling zal zaterdag 24 oktober om 14.00 uur worden geopend en die dag tot 21 uur duren. Zondag 25 oktober is de openingstijd van 11.00-15.00 uur. Het Crescendo jeugdorkest “Eigenwies” verzorgt de opening dan met een muzikale noot. Die dag zullen ook een aantal heuse raketten de ruimte worden ingeschoten!

Op OBS De Drift werd afgelopen dinsdag gestart met het bouwen, tekenen enz. van allerhande zaken rond het thema “Kunst en Vliegwerk”. Ondanks de drukte van de aankomende Bazar was er een geweldige inzet van de leerkrachten, ruim 12 vrijwilligers en natuurlijk niet te vergeten van zo’n 80 scholieren! Deze week zal er nog hard worden gewerkt aan het afbouwen van de creaties. De resultaten hiervan zullen ook worden getoond in het Markehuis.

U begrijpt dat wij u van harte uitnodigen een bezoekje te brengen aan de tentoonstelling. Zoals altijd staat het Markehuis die dagen garant voor een warm welkom!

Download hier de flyer!

Inlevermomenten t.b.v. www.oldgrol.nl tijdens Kunst en vliegwerk

De website www.oldgrol.nl voorziet in een behoefte. De vele reacties en vragen die bij ons binnenkomen laten zien dat de website wordt bekeken door inwoners, maar ook door mensen die op zoek zijn naar informatie over familieleden. Met Henk Meems, Gesinus Lunsing en Albert Lammers kunnen we heel veel vragen beantwoorden.

Nog steeds komt er informatie binnen en we zijn hier heel blij mee, want we kunnen een nog kompleter beeld geven van Grolloo en haar ‘recente’ geschiedenis. Over wat voor informatie praten we dan? Het kan om vele zaken gaan. We noemen hier enkele:

  • Foto’s, dia’s of plaatjes. Dit mogen personen zijn, maar ook plaatsen in of om het dorp, gebeurtenissen, etc.
  • Artikelen in welke zin dan ook over personen of gebeurtenissen in en om Grolloo. Deze artikelen kunnen zijn verschenen in diverse bladen, vakbladen of anderszins.
  • Documenten. Dit kunnen oude koopcontracten, oude rekeningen (m.b.t. dorpse zaken) of ambtenlijke, danwel notariele stukken zijn. (Eventuele gevoelige informatie of namen kunnen worden verwijderd tijdens bewerking.)
  • Verhalen. Het kan natuurlijk zijn dat iets niet op papier staat, maar waarvan u vindt dat dit toch de moeite waard is om vast te leggen. Wij horen deze verhalen graag.

Tijdens het evenement Kunst en Vliegwerk ben ik aanwezig om uw eventuele informatie ter plaatse te verwerken. Tenminste daar waar het gaat om papieren informatie, de eventuele verhalen horen we graag op een af te spreken tijdstip. Uw informatie wordt gescand/gekopieerd, waarna u uw zaken weer mee terug kunt nemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en graag tot ziens tijdens Kunst en Vliegwerk!

Bertus Reinders
Webmaster www.oldgrol.nl