GiZ Logo

Groot Grolloo is Zo! 2015

Vijf jaar geleden schreef ik in dit voorwoord over de bedreigingen voor de kleine dorpen. Over krimp en het bouwen naar behoefte. Op dit moment wordt er gewerkt aan een bouwplan. Het is van belang voor de leefbaarheid van ons dorp dat we kansen bieden voor jong en voor oud. De tijden veranderen in een razend tempo. De samenstelling van de bewoners van ons dorp en haar omstreken veranderd. Het is van belang dat onze inwoners betrokken zijn bij hetgeen zich in dit dorp afspeelt. Het woord „samen" krijgt een steeds belangrijkere betekenis. Wij, de inwoners van ons mooie gebied zijn samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid, onze leefomgeving en onze beleving daarvan.

Het verenigingsleven is anno 2015 gelukkig nog steeds in volle bloei. Wel zien we tekenen van vergrijzing bij sommige van onze verenigingen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie natuurlijk bij die verenigingen, maar het kan geen kwaad hier een oproep te doen aan de inwoners een te kijken of er geen vereniging bij is waar u zich bij thuis zou voelen. Cultureel of sportief, actief of passief, er is vast wel iets van uw gading.
Dit wordt het vierde is Zo!-jaar en wij zullen ons best doen mensen te laten samenwerken. Samen aan de slag en samen naar het feest.
We zijn nog rijk aan een hoeveelheid belangrijke voorzieningen. Een supermarkt, de horeca, een dorpshuis met sportzaal en sportvelden, bouwbedrijven, een kapsalon en vele andere bedrijven en ondernemers. Allemaal zaken die ons dorp levendig en leefbaar houden.
Met "Grolloo is Zo!" 2015 hopen wij velen een kijkje in onze dorpskeuken te laten nemen. Wij hopen dat we iedereen duidelijk kunnen maken dat investeren in deze gemeenschap zin heeft. Alleen op deze wijze houden we ons dorp vitaal in dit mooie platteland.

Wij hopen u als deelnemer of bezoeker te mogen verwelkomen.

De organisatie, het bestuur van Grolloo is Zo!

De organisatie van Grolloo is Zo! is in handen van de Vereniging voor Volksvermaken, met ondersteuning van de volgende verenigingen: Sportvereniging Grolloo en Omstreken, Muziekvereniging Crescendo, Zangvereniging Vriendenkring, PartyGrol, OBS De Drift, Activiteitencommissie Het Markehuis, Protestantse kerk en Welzijn ouderen. Het DB bestaat uit de volgende personen:

  • Bertus Reinders (voorzitter van de VvV), voorzitter van en woordvoerder namens de organisatie
  • Janette Meems, (secretaris VvV), secretaris van en woordvoerder namens de organisatie
  • Sander Matthezing, (penningmeester VvV), penningmeester, financiële administratie
  • Marja Tjassens, (bestuurslid VvV), coördinator standaard VvV-activiteiten

U kunt altijd bij het DB aankloppen voor vragen of opmerkingen.

Wij gaven eind maart een programmaboekje uit. U kunt de inhoud ook downloaden via deze link: programmaboekje 2015

Het Volksvermaken en Grolloo is Zo!-programma ziet er als volgt uit:

 

Jaarvergadering 21 januari 2015 20:00 uur CR Hofsteenge
Theater te Water 22 februari 2015 15:00 uur Het Markehuis
NL Doet - voorbereiding Ville Fleurie 21 maart 2015 09:00 uur Bouwbedr. Enting
Neutieschieten 5 april 2015 13:00 uur De Berenkuil
Het Markehuis
CR Gerrie
CR Hofsteenge
Eierenzoeken 6 april 2015 10:30 uur Het Markehuis
Paasvuur 6 april 2015 19:30 uur Heetlagendijk
Denken aan Vrede 4 mei 2015 19:30 uur Vredesboom
Vredesboodschap 5 mei 2015 13:30 uur Vredesboom
Bevrijdingsdag Playbackwedstrijd 5 mei 2015 14:30 uur CR Hofsteenge
Grolloo is Zo! Ville Fleurie -de aftrap 16 mei 2015 10:00 uur CR Gerrie
Avond wandelvierdaagse 9 t/m 12 juni 2015 18:30 uur Sportveld
GiZ!-feest 20 juni 2015 18:00 uur De Merk/Hoofdstraat
Zomerfeest Zero Disco Party - jeugd t/m 10 jaar 24 juli 2015 19:00 uur CR Gerrie
Zomerfeest Zero Disco Party - jeugd tot 16 jaar 24 juli 2015 21:30 uur CR Gerrie
Zomerfeest Partygrol Beachsoccer 25 juli 2015 11:00 uur CR Hofsteenge
Zomerfeest Diep Triest, Harmonie Gasselte, Crescendo 25 juli 2015 20:00 uur CR Hofsteenge
Zomerfeest Warenmarkt 26 juli 2015 11:00 uur Hoofdstraat
Zomerfeest Luchtballonnen OVB 26 juli 2015 18:00 uur CR Hofsteenge
Groot GiZ!-zeskamp 22 augustus 2015 19:00 uur De Merk/Hoofdstraat
GiZ! Franse middag Jeu de Boules 12 september 2015 14:00 uur Het Markehuis
GiZ! Kunst en vliegwerk 24 oktober 2015   Kerk/Het Markehuis
GiZ! Kunst en vliegwerk 25 oktober 2015   Kerk/Het Markehuis
Activiteit voor ouderen 16 november 2015 19:30 uur Het Markehuis

 


Wilt u meer weten over het programma van de VvV of heeft u suggesties neem dan contact met ons op.

Voor deze activiteiten zijn/worden werkgroepen samengesteld. Een deel is onderdeel van het jaarlijkse programma van de VvV.


Korte inhoud

Voor de inhoud van het programma verwijzen wij graag naar het programmaboekje.