JAARVERGADERING

Vereniging voor Volksvermaken

Woensdag 22 januari 2019

aanvang 20.00 uur in café Hofsteenge

Download hier het jaarverslag   

Jaarverslag over het jaar 2018

 

Tijdens de vorige jaarvergadering in 2018 namen we na vele jaren afscheid van Bertus Reinders en Ronald Greveling, daarnaast werd Martin Takens zonder tegenstemmen herkozen. Afgelopen jaar bestond het bestuur uit 5 bestuursleden (Corine, Martin, Janick, Tineke en Janette.)

Hierbij dan een terugblik van alle activiteiten in 2018

NL-Doet - Bloembakken

Op 10 maart 2018 hebben we de bloembakken alvast klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. In 2017 hadden we ervoor gekozen de bloembakken alleen leeg te halen en de bakken te laten staan voor 2018. Dus tijdens NL-Doet hebben we de bakken alvast wat voorzien van potgrond, schoongemaakt, gerepareerd en de bloemen vast besteld bij Vreugdenhil. In Mei konden we dan de bloembakken weer van prachtige bloemen voorzien door een financiële ondersteuning van de gemeente Aa & Hunze. Buurten hadden een hele uitdaging om afgelopen zomer de bloemen in leven te houden door een extreme droge zomer. Ook niet in alle buurten is dit dan ook gelukt, enkele bloembakken hebben we dan ook tussentijds nog weer voorzien van nieuwe bloemen.

Neutie Schieten

Dit jaar ook weer onze jaarlijkse activiteit “neutie schieten”. Met 160 deelnemers (dit waren er weer meer als in 2017) gingen we de sportieve strijd weer met elkaar aan. Dit jaar ook weer veel hulp gehad van 25 enthousiaste vrijwilligers. Records werden er niet verbroken, maar dat mag de pret niet drukken, het was weer een gezellige middag, waarbij het nog lang druk was in de horeca.

Eieren zoeken

Dit jaar net als het jaar ervoor een 55 kinderen die de 300 verstopte eieren gingen zoeken in het bos en op het schoolplein. 2 eieren zijn er nog zoek en hopen we komend jaar nog weer terug te vinden net als vorig jaar. Na afloop kregen alle kinderen een bakje snoep als dank voor het inleveren van de gevonden eieren.

Avondwandelvierdaagse

Dit jaar alweer voor de 4de keer de AW4D met 3 prachtige routes en een 140 deelnemers in en rondom Grolloo, en 1 mooie route op de donderdagavond in Schoonloo, in samenwerking met de Belangvereniging van Schoonloo (de BVS) Dit jaar hadden we gelukkig weer prachtig weer. Voor het eerst hebben we de routes niet uitgezet met lintjes, maar kreeg men een uitgeschreven route mee, dit viel in goede aarde. In Schoonloo werd de route nog wel d.m.v. lintjes gelopen, waarbij het toch even lastig was om de weg te vinden nadat er lintjes weg gehaald waren door een paar grapjassen. Ook dit keer kon er weer 5 of 10 kilometer gelopen worden, waarbij er soms toch nog wel een lichte strijd was tussen ouders en kinderen...tja wat doe je als het kind 10 km wil en jij 5 km wel genoeg vindt. Onderweg weer hulp gehad van onze trouwe stempelaars en werden we weer heerlijk verwend met een versnapering door OBS de Drift, KDV Ot en Sien, BVS, Lekker Makkelijk en de VVV. De laatste avond zoals gewoonlijk weer het laatste stukje wandelen onder muzikale begeleiding van Crescendo en een warm onthaal van het publiek om vervolgens je felbegeerde medaille op te halen.

Zomerfeestweekend “Zero Disco Party”

Het zomerfeestweekend is dit jaar ook weer op de vrijdagavond gestart voor de jeugd t/m 15 jaar met een Zero Disco Party. De jongens van de Soos (Steffan, Finn) zorgden dit jaar voor een gezellige disco waar de beentjes weer flink van de vloer kwamen. Dit jaar was de groep voor het eerst in 1 x, dus van 0 t/m 15 jaar. De opkomst was prima. Tussentijds werden er nog wat gezellige en lachwekkende spelletjes georganiseerd door de medewerkers van Café Gerrie waardoor het weer een gezellige avond werd.

Zaterdagavond Trekkerduwen

Dit jaar al van ouds weer het trekker duwen. Met helaas maar een paar teams werd erdoor jong en oud, man en vrouw flink gestreden wie de trekker het verste weg kon duwen. Ondanks de weinige deelname wel een gezellige avond.
Zondag de Zomermarkt
Dit jaar was er ook weer een mooie markt met vele verschillende marktkramen. Met dit jaar weer prachtig weer werd de markt de gehele dag drukbezocht. De bungie jump die de hele dag vol draaide, de terrassen die lekker vol zaten en met een gezellig muziekje van crescendo was het weer een geslaagde marktdag. Vele prijzen zijn er geschonken door de ondernemers voor de verloting. Al met al weer een gezellige dag.
Herfstwandeltochten
Met weer 3 prachtige routes van verschillende lengtes uitgezet door Bertus werden op zondag 21 okt 2018 de herfstwandeltochten weer gehouden. 75 deelnemers vanuit de gehele provincie kwamen naar ons mooie Grolloo om te wandelen. Net als alle jaren liet iedereen nadien zich de soep en broodjes weer heerlijk smaken.

Spooktocht

Ook dit jaar werd er weer in samenwerking met de soos een enge spooktocht georganiseerd, helaas liet de deelname wat te wensen over, maar de deelnemers die wel hun angsten durfden te overwinnen hebben een mooie en griezelige spooktocht gehad.

Sinterklaas

Tja en wat is een VVV zonder al zijn vrijwilligers, dus de zaterdagmorgen voor sinterklaas werden alle vrijwilligers weer bedankt voor hun enthousiaste inzet met een chocoladeletter gebracht door zwarte piet.

Rest ons nog om alle vrijwilligers, donateurs, sponsoren, verenigingen, bedrijven en natuurlijk alle deelnemers aan onze activiteiten te bedanken voor hun hulp, steun en aanwezigheid in het afgelopen jaar.

Opgemaakt d.d. 15 januari 2019

Namens de vergadering

Janette Meems
Secretaris

Corine van der Heide
voorzitter