Sponsoren Vereniging voor Volksvermaken.

 

affiche sponsoren 2018De Vereniging voor Volksvermaken te Grolloo organiseert jaarlijks het zomerfeest in en voor Grolloo en omstreken. Daarnaast organiseren wij vele activiteiten in de periode maart tot en met oktober. Deze activiteiten trekken naast de eigen bevolking ook mensen aan vanuit de wijde omgeving en natuurlijk de vele gasten die in deze maanden hier verblijven.

 

Grolloo is Zo!

Samen met de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken zetten we eens in de vijf jaar het evenement Grolloo is Zo! op de agenda. Wij zijn hier in het jaar 2000 mee begonnen. Voorgaande edities waren een grandioos succes. Alle ondernemers uit Grolloo en omgeving hebben hier actief aan deelgenomen, maar ook galerieën, kijktuinen, verenigingen en instellingen. Met muziek en zang, tentoonstellingen, open huizen en tal van andere activiteiten proberen we voor een zo breed mogelijk publiek een interessante agenda op te stellen. Na het succes van de eerste drie edities zien we de volgende met vertrouwen tegemoet.

 

Het programma van het zomerfeest

Zo lang als wij ons kunnen herinneren vindt het zomerfeest plaats in het laatste volle weekend in juli. Op de zaterdag organiseren we volksspelen. We proberen elk jaar met iets nieuws te komen, of we halen juist iets uit de kast wat daar al lang zat opgeborgen. we beginnen meestal rond de klok van 20:00 uur en zo ongeveer om 22:00 uur is de activiteit afgelopen. Maar dan hoeft men nog niet naar huis, want het terrein waarop de  spelen plaats vinden, ligt tussen de twee kroegen in die ons dorp rijk is.

 

De zondag is altijd de dag geweest waarop iets groots werd georganiseerd. De laatste jaren is dat een warenmarkt, waar ook de schoolkinderen van O.B.S. “De Drift” hun spulletjes te koop mogen aanbieden. Daarnaast  een minidraaimolen voor de kinderen, allerlei spelletjes voor jong en oud en natuurlijk een verloting met Rad van Avontuur. Dit alles onder de muzikale klanken van o.a. muziekvereniging Crescendo uit Grolloo.

Zie onder menuknop "Fondsenwerving" voor verdere uitleg en onze tegenprestatie.

Onze sponsoren

We hebben onze sponsoren ingedeeld in categorieën. Dat wil niet zeggen dat we minder blij zijn met de kleinere sponsoren. Nee, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Dat geldt zeker ook bij ons. Toch vinden wij dat het goed is de verschillen in sponsoring aan te geven. Meer informatie vindt u onder "Fondsenwerving".

Update d.d. 27 juli 2018

ster sponsor

Joytime vrijetijdsactiviteiten

Bouwservice Albert Jansen

Orion Industrieservice VOF

Taxatiebureau Bart Ek

Gemeente Aa en Hunze

NL Doet - Oranje Fonds

 

hoofd sponsor

Heling & Partners

Bij Ot en Sien

plus sponsor

norm sponsor

Huiskamer Atelier Anne-Belle

J-Sketch Graphic Works

De Groller Bok

Rick Oldejans Haardhout

Schildersbedrijf Bob Roukes

Top Gazon

Fietsspecialist Kamp

sub sponsor

Vreugdenhil De Mooimakers

Twins Kapsalon

Reisburo Rolde

Alien's Boeketterie Rolde

Braamskamp Keurslager

Cheapy Jeans & Casuals kledingzaak

Goense Fruitteeltbedrijf

Kapsalon Janny

Optiek Tent

Totaalwas Grolloo

basis sponsor

Coop Barelds Rolde

De Bloemgaard Rolde

Rolder Patathoes

Welkoop ACM

Tuinbeelden Boerderij Tooms

Groentespecialist Wessel Hagels

en anonieme sponsoren

 

PRIVACYVERKLARING

Volksvermaken Grolloo respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.Artikel 1 - Wettelijke bepalingen


1. Website (hierna ook "De website"): Volksvermaken Grolloo
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"): Volksvermaken Grolloo, gevestigd te Vereniging voor Volksvermaken te Grolloo, KvK 40046580, Rolderstraat 1 , 9444XC GrollooArtikel 2 - Toegang tot de website


De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.Artikel 3 - De content van de website


Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie )plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.Artikel 4 - Het beheer van de website


Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voerenArtikel 5 - Verantwoordelijkheden


De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens


Uw gegevens worden verzameld door Volksvermaken Grolloo. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens


Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens


In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen


U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens


De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.Artikel 11 - Cookies


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze web site als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze web site speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze web site:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:
Facebook (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faqArtikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten


Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.Artikel 13 - Toepasselijk recht


Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.Artikel 14 - Contact


Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: de webmaster, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Het bestuur

per 22 januari 2019

 • Alie Jobing - voorzitter
 • Janette Meems - secretaris
 • Tineke Roukes - penningmeester
 • Janick Meursing - lid
 • Frank Andriessen - lid

 

Adresgegevens:

Voorzitter: Alie Jobing

Telefoon: 0592-241000

Adres: Rolderstraat 5, 9444 XC Grolloo

Secretaris: Janette Meems

Telefoon: 0592 501304 - 0630927422

Adres: Amerweg 38, 9444 PD Grolloo

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester: Tineke Roukes

Telefoon: 0627481524

Adres: Zuiderstraat 13, 9444 PJ Grolloo

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jaarvergadering

 

Graag nodigen we al onze donateurs en sponsoren uit voor onze jaarvergadering op 17 januari 2018 om 20.00 in café Hofsteenge. In de agenda hieronder kunt u zien wat we gaan bespreken. Als u nog ideeën of suggesties hebt voor bijvoorbeeld onze activiteiten voor 2018, kom gerust en laat het horen. De VvV zorgt voor koffie en thee tijdens en een consumptie na afloop van de vergadering.

Tot de 17e!
Janette Meems, Janick Meursing, Ronald Greveling, Tineke Roukes, Martin Takens, Bertus Reinders en Corine van der Heide

Agenda jaarvergadering

17 januari 2018
We beginnen om 20.00
In café Hofsteenge

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen post / mededelingen
 3. Notulen vorige jaarvergadering
 4. Sociaal jaarverslag: wat hebben we allemaal kunnen doen in Grolloo in het afgelopen jaar?
 5. Financieel jaarverslag: en wat kostte het allemaal?
 6. Aftredend en niet herkiesbaar: Bertus Reinders en Ronald Greveling
 7. Aftredend en herkiesbaar: Martin Takens
 8. Verkiezing nieuwe bestuursleden***
 9. Plannen voor het komende jaar. Ons voorstel is als volgt:
  1. Maart 2017 Bloembakken repareren en vullen – NL Doet
  2. 1 april 2018 Neutieschieten
  3. 2 april 2018 Eierenzoeken
  4. 26-29 juni 2018 Avondwandel4daagse
  5. 28 juli 2018 Volksspelen Zomerfeest
  6. 29 juli 2018 Warenmarkt Zomerfeest
  7. 21 oktober 2018 Herfstwandeltochten
  8. 3 november 2018 Spooktocht
  9. Onder voorbehoud Zero disco party
  10. Onder voorbehoud Pubquiz
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

*** Op dit moment zijn bij ons nog geen nieuwe bestuursleden bekend. Willen we echter al deze leuke dingen kunnen blijven organiseren, dan zou het fijn zijn als er mensen zouden willen aansluiten bij ons bestuur. Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De vereniging

In de tweede helft van 1945 is de Vereniging voor Volksvermaken opgericht. In eerste instantie samen met Schoonloo. Het ledental bedroeg in het begin 250 donateurs. Na verloop van jaren is elk van de beide dorpen de VvV zijn eigen gang gegaan. Momenteel heeft de VvV Grolloo ca. 300 donateurs. Gelukkig kan de VvV beschikken over veel vrijwilligers die het organiseren van steeds meer evenementen mogelijk maken. De Vereniging voor Volksvermaken organiseert o.a.:

 • Neutieschiet’n, eierenzoeken en de optocht naar het paasvuur met Pasen
 • Activiteiten met Koninginnedag
 • Eens in de vijf jaar wordt er aandacht besteed aan de herdenking op 4 mei en de bevrijding op 5 mei
 • Een fietstocht van ongeveer 40 km
 • Het zomerfeest met o.a. volksspelen; braderie, rad van avontuur, kinderspelen e.d.
 • Een najaarsactiviteit, b.v. puzzeltocht; klootschieten; o.i.d.
 • Herfstwandeltochten

Dit alles wordt georganiseerd voor de inwoners van Grolloo e.o. en de gasten die ‘s zomers hun vakantie doorbrengen in en om Grolloo. Wilt u meer weten over de VvV of heeft u suggesties neem dan contact met ons op.

KvK nr.: 40046580

Rabobank: NL22RABO0356027198

 

Adresgegevens:

 

Secretaris: Janette Meems

Telefoon: 0592 501304 - 0630927422

Adres: Amerweg 38, 9444 PD Grolloo

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester: Tineke Roukes

Telefoon: 0627481524

Adres: Zuiderstraat 13, 9444 PJ Grolloo

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.